Služby

Inžinierske a procesné technológie

Tvorba alebo úprava existujúcich technologických návrhov je založená na pochopení potrieb zákazníka a podrobných špecifikácií produktu. V rámci inžinierskych služieb zabezpečujeme konštrukčné úpravy so zameraním na stabilizáciu kvality a optimalizáciu nákladov, spracovanie technickej dokumentácie pre výrobu dielov, ako aj poradenstvo v oblasti technológie výrobného procesu.

  • dizajnové úpravy,
  • spracovanie technickej dokumentácie,
  • návrh výrobného procesu,
  • poradenstvo v oblasti technológie výrobného procesu,
  • priebežná stabilizácia a optimalizácia výroby.